Baby og Barn, Bli bevisst, Farlig kjemi, Forskning, Innholdsstoffer, Kjemi konsekvenser, Kjemikalier i hverdagen, Kosmetikk, Økologisk

Parabener mer skadelig enn tidligere antatt


Parabenfri kosmetikk: http://www.greenspirit.no/.

Miljøstyrelsen i Danmark (IMS) har kommet med en ny rapport som viser at parabener er farligere for barn enn tidligere antatt. Dette er ingen overraskelse for Maiken Pollestad Sele i Oikos. Vi har alltid anbefalt økologisk kosmetikk som ikke inneholder parabener eller andre syntetiske konserveringsmidler, da slipper vi å utsette både barna og oss selv for risikoen forbundet med disse stoffene, sier Sele.

Miljøstyrelsen har hittil vurdert at det ikke var tilstrekkelige beviser for at parabener virker hormonforstyrrende på mennesker. Den konklusjon er nå altså endret. Allikevel har IMS lenge ut fra et forsiktighetsprinsipp rådet forbrukerne til at gå helt uten om produkter med butyl- og propylparaben og senere også ethyl- og methylparaben som er på EU’s liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer. IMS har hele tiden rådet forbrukere som ønsker å være føre-var til å unngå alle parabener.


Den nye rapporten er bygget på et omfattende analysearbeid. Det står bl.a at mengden som 2-åriger blir eksponert for, spesielt fra (…) propylparaben og butylparaben, kan utgjøre en risiko for østrogene forstyrrelser av hormonsystemet». Utenom parabener ses det nærmere på bl.a. ftalater og bisphenol A, formaldehyd og parfyme, samt dioxiner og PCB. Analysen viser at ftalaten DBP (di-butyl-ftalat), en rekke dioxiner samt PCB også utgjør en risiko for 2-årige barn. Det fokuseres også på summen av stoffer som et 2-årig barn utsettes for i løpet av et døgn i stedet for å se på risikoen ved hvert enkelt stoff eller produkt.

Hverken barn eller voksne utsettes jo for kjemikalier et av gangen og i isolerende situasjoner, men nettopp fra en masse forskjellige kilder samtidig. Derfor er det helt opplagt også å beregne risikoen på denne måten. Som rapporten her demonstrerer, kan resultatet gå hen og bli et helt annet, sier Thomas Breck, sekretariatsleder i Informasjonssenteret for Miljø & Sundhet (IMS).

Rapporten vil danne grunnlag for en kampanje i Danmark, rettet mot foreldre og besteforeldre, som til daglig er i kontakt med 2-åringer. Mattilsynet bør lære av danskene og lansere en tilsvarende kampanje i Norge, også rettet mot barnehager og helseklinikker, mener Sele. Jeg håper at de vil være mer føre-var fra nå av, det er synd at mange skal måtte bli syke fordi Mattilsynet må ha overveldende bevis før de vil gjøre noe. Oikos og Grønn Hverdag kommer med en sterk oppfordring til Mattilsynet om å ta ansvar, avslutter hun.

Det er flott at vi har organisasjoner i Norge med et slikt engasjement. Vi er helt enige om at norske myndigheter må ta mer ansvar. Samtidig vil vi takke danskene for en formidabel jobb på dette området.

Kilder: Oikos, Miljø & Sundhed (Danmarks Miljøstyrelse) TV2
.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Hva blir? * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Varsle meg om nye kommentarer via e-post. Du kan også abonnere uten å legge inn en kommentar selv.