Baby og Barn, Bli bevisst, Helse, Kjemi konsekvenser, Kjemikalier i hverdagen, Klima

Miljøgifter truer vår eksistens

Aftenposten skriver om de usynlige miljøgiftene som vi omgås med, at disse faktisk kan være mer urovekkende enn selve klimaendringene.

Miljøgifter

I artikkelen kan vi lese om stoffer i matvareemballasje og andre produkter vi bruker rett på huden, såkalte hormonforstyrrende stoffer. Disse hoper seg opp i kroppen, overføres videre til våre barn før de er født, og har påvist i forsøk at de kan føre til astma, allergi, autisme, ADHD, diabetes med flere. Hormonforstyrrende stoffer kan dessuten gi nedsatt fruktbarhet, kreft, reproduksjonsskader og arvestoffskader.

Forskningsresultatene på de ulike stoffene har gitt ulike utslag, derfor er det uenighet i forskningsmiljøet, og det blir ikke et godt nok grunnlag for å forby stoffene hver for seg. Men når man eksponeres for mange stoffer samtidig kan noen stoffer forsterke hverandre. Per i dag har vi ingen reguleringer som tar hensyn til cocktaileffekter.

I FNs nye klimarapport slås det fast at det trolig er 95 prosent sikkert at menneskene er ansvarlig for de siste 50 åras globale oppvarming. Det er liten tvil om at det hadde vært lettere å snu klimaendringene om vi hadde begynt før vi var 95 prosent sikre.

Les Aftenposten-artikkelen i sin helhet her.

Skal vi vente med å skåne oss for skadelige stoffer til vi er enda mer sikre, til alle forskningsresultatene lyser rødt? Eller skal vi rett og slett ta noen valg nå?

Hva tenker du om dette?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Hva blir? * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Varsle meg om nye kommentarer via e-post. Du kan også abonnere uten å legge inn en kommentar selv.