Bli bevisst, Drikke, Helse, Samfunnsansvar

Sammen for vann

Visste du at:
– I Etiopia er det bare 11% av befolkningen som har tilgang til en sikker vannkilde.

– I følge FNs utviklingsprogram trenger vi minimum 20 liter vann hver dag for å overleve (drikkevann og matlaging).

– En storfamilie med 10 medlemmer har altså et daglig behov for 200 liter vann – hver eneste dag!

– Det er i dag kvinner og barns oppgave å hente vann i omkringliggende elver. Disse vannkildene er ofte forurenset eller tørket ut.

– Kvinner bruker 25% av dagen på å hente vann, som ikke engang er rent.

– Ifølge UNICEF er mangel på rent drikkevann den største enkeltårsaken til sykdom og dårlig helse i verden.

Dette holder Voss Foundation nå på å gjøre noe med. Innsatsen deres er rettet mot kvinner og barn. ”Sammen for Vann” vil forbedre tilgangen på vann i fem landsbyer i Harange- og Bale-provinsene i sør-øst Etiopia. Fem nye brønner skal graves i fem landsbyer. Ingen av landsbyene har i dag brønner. Det er i dag kvinner og barns oppgave å hente vann i omkringliggende elver. Disse vannkildene er ofte forurenset eller tørket ut. Vannprosjektene vil bidra til å øke livskvaliteten betraktelig. Tid som tidligere ble brukt til å bære vann vil frigjøres slik at flere barn kan gå på skolen, og kvinner kan bruke tiden til andre og viktige gjøremål. I tillegg vil de få bedre helse og sykdomstilfeller reduseres. Området har vært rammet av en rekke tørkekatastrofer de siste årene som har medført betydelige tap av menneske- og dyreliv.

Mangelen på vann skal ikke være en begrensning for menneskers muligheter i livet. Voss Foundation oppnår suksess gjennom lokalt eierskap og samarbeid, samt bruk av tilpasset utstyr og systemer.

I Norge og vår del av verden er nok vann en selvfølge. Det er også en selvfølge at det er rent. Det skal lite til før det blir store oppslag dersom det er feil på renseanleggene. Les bare her på VG Nett. Vi er heldige som har tilgang på vann i det hele tatt. Og om vi må trykke på vannkokeren i en liten periode synes jeg ikke vi bør klage. Vær heller med å støtt Voss Foundation i deres flotte arbeid med å gi rent vann til fem landsbyer i Etiopia. Les mer om prosjektet her.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Hva blir? * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Varsle meg om nye kommentarer via e-post. Du kan også abonnere uten å legge inn en kommentar selv.