Bli bevisst, Ernæring, Farlig kjemi, Forskning, Helse, Kjemikalier i hverdagen, Kosthold, Mat, Miljøvern, Økologisk, Samfunnsansvar

Aksjon usprøyta

Økologisk frukt og grønt blir produsert uten brukt av sprøytemidler, dette betyr lavere helserisiko for bonden, større biologisk mangfold på gården og ingen sprøytemiddelrester i dine grønnsaker. Nå har Oikos- økologisk Norge sparket i gang Aksjon Usprøyta for å spre kunnskap om sprøytemidler og økologisk frukt & grønt.

Kort om sprøytemidler

I følge Mattilsynets statistikk for omsetning av plantevernmidler (kjemisk-syntetiske sprøytemidler), ble det i 2009 omsatt 1769 tonn sprøytemidler til norsk landbruk inklusiv såkalte hobbypreparater. I følge Mattilsynets rapport 2009/52, «Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2008», ble det i gjennomsnitt sprøytet 7,2 ganger i løpet av vekstsesongen på arealer med epler, mens jordbær ble sprøytet 6 ganger. Norske poteter ble sprøytet 5,7 ganger og gulrøtter sprøytet 4,8 ganger i gjennomsnitt.
I 2009 ble det påvist sprøytemiddelrester i nesten 50 % av stikkprøvene Mattilsynet tok av frisk frukt og grønt. Hvor mange av disse som inneholder rester av mer enn ett sprøytemiddel er uvisst. Det norske Mattilsynet anser cocktaileffekten som et lite problem i Norge i dag og jobber derfor ikke med å utrede hvordan rester av flere sprøytemiddeler kan virke sammen. Det er derimot flere forskningsprosjekter i EU på dette, blant annet i Danmark, der det danske Fødevareinstituttet skriver på deres nettsider at mulige kombinasjonseffekter som følge av utsettelse for mer en et sprøytemiddel av gangen er et stort innsatsområde for instituttet.

Bli med på Aksjon Usprøyta

Oikos skriver følgende på sine nettsider: «Vi skjønner ikke hvorfor det ikke selges enda mer økologisk frukt og grønt og vil derfor vite hva du mener skal til for å øke salget. Vi vil også at du aktivt skal delta i å øke salget ved å etterspørre økogrønt i din butikk. Bli med på Aksjon Usprøyta!» Kunnskap er makt så les mer på Oikos sine nettsider. Del også denne kunnskapen med familie og (facebook) venner.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Hva blir? * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Varsle meg om nye kommentarer via e-post. Du kan også abonnere uten å legge inn en kommentar selv.